User Tools

Site Tools


0681--east-riding-of-yorkshire-la-gi

East Riding of Yorkshire
Khẩu hiệu của Hội đồng hạt: Tradition and progress
Địa lý
Tình trạng
Vùng Yorkshire and the Humber
Diện tích
- Tổng

[Chuyển đổi: Cần số lượng]
Mã ONS
NUTS 3
Nhân khẩu
Dân số
- Tổng ()
- Mật độ

[Chuyển đổi: Cần số lượng]

Dân tộc Figures for East Riding of Yorkshire UA:[1]
93.0% White, British
2.0% White, other
1.9% S. Asian
0.9% Mixed
0.9% White, Irish
0.6% Black
Chính trị
No county council
Số dân biểu Quốc hội
Các huyện

East Riding of Yorkshire là một hạt của Anh. Hạt có diện tích  km², dân số người. Thủ phủ hạt đóng ở.

  1. ^ “Ethnic breakdown of England and Wales mapped”. The Guardian. 19 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2013. Based on Office for National Statistics 2011 census figures 
0681--east-riding-of-yorkshire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)