User Tools

Site Tools


0686--nh-n-ngh-a-l-nh-n-la-gi

Nhân Nghĩa là xã nằm ở phía nam huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Đây là xã nằm bên đường quốc lộ 38B nối từ Hải Dương tới Ninh Bình đi qua.

Xã Nhân Nghĩa nằm bên bờ sông Châu Giang. Địa giới như sau:

  • gồm 6 làng: Kinh Khê, Đức Bản, Thượng Nông, Đông Quan, Tầu Giang, Nam Xá
  • phía đông giáp xã Nhân Bình.
  • phía tây giáp xã Nhân Chính.
  • phía nam giáp huyện Bình Lục.
  • phía bắc giáp xã Nhân Hưng và Bắc Lý.

Tọa độ: 20°33'2"N 106°5'34"E

0686--nh-n-ngh-a-l-nh-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)