User Tools

Site Tools


0694---n-vua-r-c-la-gi

Tranh sơn mài thế kỷ 18 thời Lê trung hưng, phát hiện tại đền vua Rộc

Đền vua Rộc là một đền thờ nằm ở Xã Vũ An huyện Kiến Xương, Thái Bình. Đây là một trong tứ linh từ (bốn ngôi đền thiêng) ở huyện Kiến Xương, các đền kia gồm đền Đồng Xâm (nằm ở xã Hồng Thái), đền Lại Trì (nằm ở xã Vũ Tây), và đền Sóc Lang (xã Vũ Vinh). Đền thờ vua Rộc, thờ một vị tướng phương Bắc, bị tử trận khu vực này, nằm trong một khu rừng nguyên sinh rộng 2,4 mẫu, có hào nước sâu bao quanh. Qua cổng đền - ngũ môn đồ sộ cao gần 30 m, là lạc vào thế giới của Màng Rề, Móc, Bẹ Vàng, Thiều Hoa... - là đội quân của rừng nguyên sinh còn sót lại. Tòa đền 5 gian xây bằng gỗ, kiến trúc thời Nguyễn, hình chữ đinh. Tương truyền đền nằm trên hai mũi rồng, hai ao nhỏ vẫn còn ăm ắp nước hai bên là mắt rồng. Lễ hội diễn ra vào ngày 5 - 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm, có trò đánh cờ, hát chèo.

0694---n-vua-r-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)