User Tools

Site Tools


0699--uss-reno-la-gi

Hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS Reno: chiếc thứ nhất được đặt theo tên Thiếu tá Hải quân Walter E. Reno (1881-1917), người từng phục vụ trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất và thiệt mạng do tai nạn va chạm với một tàu vận tải Anh; trong khi chiếc thứ hai được đặt theo tên thành phố Reno thuộc tiểu bang Nevada:

  • USS Reno (DD-303) là một tàu khu trục lớp Clemson được đưa ra hoạt động năm 1920 và ngừng hoạt động năm 1930
  • USS Reno (CL-96) là một tàu tuần dương hạng nhẹ lớp Atlanta nhập biên chế năm 1943, hoạt động trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và ngừng hoạt động năm 1946
0699--uss-reno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)