User Tools

Site Tools


0702--nh-n-m-la-gi

Nhân Mỹ là xã nằm ở phía nam huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Đây là xã nằm bên đường quốc lộ 38B nối từ Hải Dương tới Ninh Bình đi qua.

Xã Nhân Mỹ nằm bên bờ sông Châu Giang. Địa giới như sau:

  • Phía đông giáp xã Nhân Thịnh.
  • Phía tây giáp xã Xuân Khê.
  • Phía nam giáp huyện Bình Lục.
  • Phía bắc giáp xã Nhân Hưng và Nhân Bình.
0702--nh-n-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)