User Tools

Site Tools


0721--nh-n-b-nh-x-la-gi

Nhân Bình là xã nằm ở phía nam huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Mục lục

 • 1 Địa lý - Hành chính
 • 2 Lịch sử
 • 3 Dân cư
 • 4 Kinh tế
 • 5 Văn hóa - Giáo dục
 • 6 Di tích - Danh thắng
 • 7 Chú thích
 • 8 Tham khảo

Xã có địa bàn nằm bên đường quốc lộ 38B, nối từ Hải Dương tới Ninh Bình, cạnh sông Châu Giang. Địa giới như sau:

 • Phía đông giáp xã Xuân Khê.
 • Phía tây giáp xã Nhân Nghĩa.
 • Phía nam giáp huyện Bình Lục.
 • Phía bắc giáp xã Nhân Hưng và Nhân Mỹ.
0721--nh-n-b-nh-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)