User Tools

Site Tools


0744--silver-city-new-mexico-la-gi

Silver City, New Mexico là một thành phố thủ phủ quận Grant trong bang New Mexico, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2000, thành phố có dân số 10.545 người. Thành phố này có Đại học Western New Mexico.

0744--silver-city-new-mexico-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)