User Tools

Site Tools


0773--tr-ng-i-h-c-c-ng-ngh-th-ng-tin-v-truy-n-th-ng-i-h-c-th-i-nguy-n-la-gi

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
Đhcntt&tttn.png
Giảng đường C5, Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
Thông tin chung
Loại hình Trường Đại học Công lập
Thành lập 2001
Tổ chức và quản lý
Hiệu trưởng TS. Nguyễn Văn Tảo
Thông tin khác
Địa chỉ Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại (84) 0280.3846254
Email [email protected]
Website http://www.ictu.edu.vn

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông là một trường thuộc Đại học Thái Nguyên, chuyên về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông, chủ yếu tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Đây là trường đầu tiên và duy nhất tính đến năm 2017 trong khu vực trung du miền núi phía Bắc (trường thứ 16 trên toàn quốc) đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học [1]. Thành tích là trường đại học đầu tiên trong khu vực đạt chuẩn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc đã khẳng định: đây không chỉ là niềm vinh dự đối với nhà trường mà còn là sự kiện có ý nghĩa đối với tỉnh Thái Nguyên [2].

Trường được thành lập ngày 30 tháng 3 năm 2011 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Khoa Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên.

Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông thực hiện mô hình phối hợp quản lý và đào tạo với Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (thuộc Bộ Công thương) có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa các tỉnh trung du và niềm núi phía Bắc nói riêng, cả nước nói chung.

Hiện tại trường có 399 cán bộ, giảng viên trong đó giảng viên có trình độ GS, PGS, TSKH, TS là 43; số giảng viên còn lại đa số có trình độ thạc sĩ và 40 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh, hơn 100 cán bộ giảng viên đã và đang học tập tại nước ngoài.

Nhà trường hiện đang đào tạo 17 ngành trình độ đại học, một số chuyên ngành trình độ thạc sĩ thuộc 05 lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Công nghệ điện tử và truyền thông; Công nghệ tự động hóa; Hệ thống thông tin Kinh tế và Truyền thông đa phương tiện. Cho đến nay, nhà trường có quy mô đào tạo trên 8.000 sinh viên và học viên cao học với số lượng sinh viên, học viên đã tốt nghiệp trên 6.000 người.

Nhà trường định hướng đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng các kỹ năng thực hành, giảm kiến thức hàn lâm với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vào quá trình đào tạo. Tiêu biểu là hợp tác với Sam Sung trong hoạt động đào tạo, thực tập, thực tế, cấp học bổng cho sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Điện tử truyền thông [3],[4]. Nhà trường đã và đang xây dựng một số chương trình đào tạo trọng điểm, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực quốc tế như các chương trình đào tạo ngành Công nghệ, kỹ thuật Điện tử Truyền thông; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật y sinh hợp tác với Đại học Feng Chia (FCU), Đài Loan [5].

Nhiều sinh viên của Nhà trường đã đạt các giải cao ở các cuộc thi cấp Quốc gia. Tiêu biểu là nhóm sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử & Truyền thông đã đạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp sinh viên toàn quốc lần thứ 1 (Startup Student Ideals) năm 2016 [6], hay nhóm sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính, kỹ thuật y sinh đã đạt các giải cao trong các cuộc thi khoa học công nghệ cấp Quốc gia [7],[8].

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ Điện tử - Truyền thông

Khoa Công nghệ tự động hóa

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

Bộ môn Truyền thông đa phương tiện (Trực thuộc trường)

Bộ môn An toàn hệ thống thông tin (Trực thuộc trường)

Khoa Khoa học cơ bản

Phòng Hành chính tổ chức

Phòng Quản trị phục vụ

Phòng Đào tạo

Phòng Thanh tra, Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Phòng Công tác học sinh sinh viên

Phòng Thực hành, triển khai Công nghệ thông tin - Truyền thông

Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trung tâm phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông

Trung tâm phát triển phần mềm

Trung tâm Liên kết đào tạo

Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ sinh viên

Trung tâm Công nghệ thông tin Kinh tế

Trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng Công nghệ di động

Công nghệ thông tin

Công nghệ, kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành Điện tử ứng dụng; Hệ thống viễn thông; Công nghệ và thiết bị di động; Cơ điện tử; Vật liệu điện tử nano, Quản trị kinh doanh viễn thông, Kinh tế viễn thông).

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật máy tính (Gồm các chuyên ngành Kỹ thuật máy tính; Quản trị hệ thống máy tính; Hệ thống nhúng)

Kỹ thuật y sinh (Gồm các chuyên ngành Kỹ thuật y sinh; Điện tử y tế; Tin học y tế)

Hệ thống thông tin

Khoa học máy tính

Mạng và truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện - điện tử ô tô)

Hệ thống thông tin kinh tế

Quản trị văn phòng

Thương mại điện tử

Công nghệ truyền thông (Báo chí)

Truyền thông đa phương tiện

Kỹ thuật đồ họa

An toàn thông tin

Công nghệ, kỹ thuật điều khiển, tự động hoá ấ

0773--tr-ng-i-h-c-c-ng-ngh-th-ng-tin-v-truy-n-th-ng-i-h-c-th-i-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)