User Tools

Site Tools


0774--d-reg-la-gi

Các Düüreg của Ulaanbaatar

Düüreg (tiếng Mông Cổ: дүүрэг) là một khu vực hành chính trực thuộc thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Mỗi düüreg lại tiếp tục được chia thành các khoroo. Mỗi düüreg cũng là một khu vực bầu cử để bầu những người đại diện vào Quốc hội.

Düüreg của Ulaanbaatar[1]
Düüreg Tiếng Mông Cổ Khoroo Dân số
01.01.2006
Tăng trưởng
bình quân
(%)
Dân số
01.01.2007
Tăng trưởng
bình quân
(%)
Dân số
01.01.2008
Tăng trưởng
bình quân
(%)
Dân số
01.01.2009
Diện tích
km²
Mật độ
/km²
Bagakhangai Багахангай 2 3.776 1,4 3.827 1,0 3.864 -3,2 3.742 140,0 26,7
Baganuur Багануур 4 25.261 1,9 25.731 0,9 25.969 -0,4 25.,877 620,2 41,7
Bayangol Баянгол 20 160.479 0,2 160.818 2,7 165.159 2,5 169.278 29,5 5.738,2
Bayanzürkh Баянзүрх 24 196.132 7,9 211.614 4,7 221.565 6,2 235.192 1.244,1 189,0
Chingeltei Чингэлтэй 19 130.501 1,8 132.883 2,4 136.014 2,9 140.019 89,3 1.568,0
Khan Uul Хан Уул 14 87.912 3,4 90.925 4,1 94.670 4,4 98.815 484,7 203,9
Nalaikh Налайх 6 26.529 2,9 27.297 3,1 28.152 3,4 29,115 687,6 42,3
Songino Khairkhan Сонгинохайрхан 25 204.587 3,2 211.056 4,4 220.295 5,5 232.326 1.200,6 193.5
Sükhbaatar Сүхбаатар 18 117.233 5,0 123.041 5,2 129.486 2,8 133.108 208,4 638,7
Tổng 132 952.410 3.7 987.192 3,8 1.025.174 4,1 1.067.472 4.704,4 226,9

Mặc dù thuộc Ulaanbaatar về mặt hành chính song Nalaikh và Baganuur là những đô thị riêng biệt. Bagakhangai và Baganuur là những khu vực tách rời khỏi thành phố, Bagakhangai bị tỉnh tỉnh Töv bao quanh, Baganuur nằm trên ranh giới giữa Töv và tỉnh Khentii.

0774--d-reg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)