User Tools

Site Tools


0832---pal-la-gi

Đạ Pal là xã thuộc huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Xã Đạ Pal nằm ở phía đông của huyện Đạ Tẻh.

Xã Đạ Pal được thành lập năm 2002 trên cơ sở chia tách từ xã Triệu Hải[1].

Đạ Pal bao gồm các thôn: Xuân Châu, Bình Hòa, Giao Yến, Xuân Thành,xuân phong (13), xuân thượng (20/21)

Địa hình đồi núi.đất đai màu mỡ, điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp[cần dẫn nguồn].

Một phần dân cư của xã Đạ Pal là người Nam Định đi xây dựng kinh tế mới vào từ năm 1986.

Trồng dâu, tiêu, cà phê, chè, cây ăn trái, nuôi tằm.

Giao thông khá thuận tiện[cần dẫn nguồn].

Có thể đi từ trung tâm huyện (Thị trấn Đạ Tẻh) đến trung tâm xã theo đường Triệu Hải, đây là đường liên xã đã được thảm bê tông nhựa, mặt đường rộng 3,5m thuận tiện để đi lại. Từ thị trấn Đạ Tẻh đến trung tâm xã khoảng 12Km.

0832---pal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)