User Tools

Site Tools


0859--ph-ng-iii-v-thanh-la-gi

Phường III của Vị Thanh, Hậu Giang có diện tích diện tích: 1.360 ha và dân số khoảng 12.892 người.

Đông giáp xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy.
Tây giáp xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh.
Nam giáp xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.
Bắc giáp phường V, phường I và xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

Phường III có 6 khu vực gồm: khu vực 1, 2, 3, 4, 5 và khu vực 6.

  1. Bệnh viện đa khoa Hậu Giang với quy mô 500 giường.
  2. Bệnh viện Lao và Phổi Hậu Giang.
  3. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hậu Giang (đang xây dựng).
  4. Khu dân cư và tái định cư Phường III (đang xây dựng).
  5. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hậu Giang tại khu vực 6, phường III, TP.Vị Thanh (đang xây dựng).

Thành lập phường III trên cơ sở 1.360 ha diện tích tự nhiên và 7.109 người của thị trấn Vị Thanh ngày 01/07/1999.

Phường III có diện tích 12,7 km², dân số năm 1999 là 5811 người,[1] mật độ dân số đạt 4,6 người/km².

0859--ph-ng-iii-v-thanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)