User Tools

Site Tools


0864--g-lc-k-la-gi

Gölcük có thể chỉ một số địa danh Thổ Nhĩ Kỳ sau:

Gölcük là một huyện thuộc tỉnh Kocaeli, Thổ Nhĩ Kỳ. Huyện có diện tích 207 km² và dân số thời điểm năm 2007 là 131992 người[1], mật độ 638 người/km².

0864--g-lc-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)