User Tools

Site Tools


0875--h-a-ti-n-la-gi

Hỏa Tiến (xã)
Địa lý
Diện tích 2.032 ha
Dân số (2010)  
 Tổng cộng 5.112 người
Dân tộc Kinh, Khmer
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Vùng Tây Nam Bộ
Tỉnh Hậu Giang
Thành phố Vị Thanh

Hỏa Tiến là một xã vùng ven cách xa trung tâm thành phố Vị Thanh nhất.

Đông giáp xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, và xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.
Tây giáp huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
Nam giáp xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.
Bắc giáp huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Xã Hỏa Tiến có diện tích 2.032 ha và dân số 5.112 người (năm 2010).

Đơn vị hành chính xã Hỏa Tiến có 5 ấp.

  1. Thạnh Thắng
  2. Thạnh Quới 2
  3. Thạnh Hòa 2
  4. Thạnh Xuân
  5. Thạnh An

Xã Hỏa Tiến tách một phần diện tích và dân số để thành lập xã Tân Tiến (năm 2006). Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Hoả Tiến còn lại 2.032 ha diện tích tự nhiên và 5.070 người.

0875--h-a-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)