User Tools

Site Tools


0877--landing-of-columbus-la-gi

Colombo vào bờ
Landing of Columbus (2).jpg
Tác giả John Vanderlyn
Thời gian 1847
Chất liệu Tranh sơn dầu trên vải
Kích thước 365.76 × 548.64 cm
Địa điểm Mái vòm điện Capitol, Washington, D.C.

Landing of Columbus (tạm dịch là Colombo cập bến, Colombo vào bờ) là một bức tranh sơn dầu trên vải do John Vanderlyn thục hiện vào năm 1847. Bức tranh nói về cảnh nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Cristoforo Colombo đặt chân lên châu Mỹ, ông cũng là người đã khám phá ra lục địa mới này.

0877--landing-of-columbus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)