User Tools

Site Tools


0961--vittoria-sicilia-la-gi

Vittoria, Sicilia là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Ragusa trong vùng Sicilia miền bắc nước Ý. Đô thị Vittoria, Sicilia có diện tích 181,31 ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2010 là 63.332 người. Đô thị Vittoria, Sicilia có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

0961--vittoria-sicilia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)