User Tools

Site Tools


1016--ngh-a-an-nam-tr-c-la-gi

Nghĩa An là một xã thuộc huyên Nam Trực, tỉnh Nam Định

 • Là sự hợp nhất của 2 xã cũ: Nam An và Nam Nghĩa vào năm 1978
 • Xã Nam An được tách ra từ huyện Mỹ Lộc năm 1953 (trước có tên là Mỹ An)
 • Phía Bắc giáp xã Nam Vân
 • Phía Đông giáp xã Nam Vân và Nam Cường
 • Phía Nam giáp thị trấn Nam Giam
 • Phía Tây giáp Sông Đào

Các làng:

 • an tùy(bái thượng ngoài)
 • An Lá
 • Trại Bái
 • Đại An
 • Vân Đồn
 • Bái Thượng
 • Bái Trung
 • Bái Hạ(bái trạch hạ): xóm Bình Định, bến đình, điện nam, cống, chùa, Quang Trung, Đài Loan, Cầu Đông

Chia ra các xóm từ 1-24

 • Đền Bái Hạ thờ đức thánh Triệu Quang Phục và đã được xếp hạng di tích.Lễ hội tổ chức vào ngày 15 tháng 3 âm lịch 3 năm 1 lần.
 • Đền Cả An Lá: Đền thờ Nguyễn Tấn, một vị tướng nhà Đinh thế kỷ X, có công phá thành Bình Kiều, được vua Đinh Bộ Lĩnh phong là Thượng tướng quân. Kiến trúc đền theo kiểu nội công ngoại quốc. Đền An Lá được xếp hạng theo Quyết định số 100/VH-QĐ ngày 21-1-1989.
 • Đình phủ Đại An
 • Chùa Vân Đồn
 • Đền Tây: đền thờ Thuỷ Hải Đại vương thời Hùng Vương. Đền xây dựng vào khoảng thế kỷ XVII -XVIII với kiến trúc theo kiểu tiền nhất, hậu đinh. Lễ hội đền Tây được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 (âm lịch) hàng năm.
1016--ngh-a-an-nam-tr-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)