User Tools

Site Tools


1029--nh-m-y-thu-i-n-yaly-la-gi

Nhà máy thủy điện Ialy là một nhà máy thủy điện tại Thác Ialy (phát âm:/za li/[1]) trên sông Pô Kô ở Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Thác Ialy là một trong những thác nước lớn nhất Việt Nam với độ cao 42 mét[2].

Đập thủy điện là loại đập đá đổ, lõi chống thấm bằng đất sét, có cao trình đỉnh là +522,0 m, chiều dài đỉnh đập 1.142,0 m, đập cao 71,0 m.[3] Tràn xả lũ gồm 6 cửa, dùng van cung. Mỗi cửa rộng 15 m.

Lòng hồ thủy điện Ialy rộng tới 64,5 km2, dung tính chết 258,07 triệu m3, dung tính hữu ích 779,02 triệu m3, phần lớn nằm trên địa phận huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, thuộc lưu vực sông Pô Kô và Đăk Bla.

Thủy điện Ialy gồm 4 tổ mấy có công suất lắp máy 720 MW, điện lượng bình quân năm là 3.650 triệu KWh.

Công trình khởi công năm 1993 và hoàn thành năm 1996.

Giống như nhiều dự án thủy điện khác, thủy điện Iali bị phê phán là gây ra lũ lụt, làm thiệt hại nguồn thủy sản và thiếu tham vấn với các cơ quan Campuchia. 59 làng ở Đông Bắc Campuchia được sự hỗ trợ của Oxfam đã phối hợp tổ chức Mạng lưới Bảo vệ Sesan-Srepok-Sekong (3SPN) để thúc đẩy bảo vệ môi trường ở lưu vực ba dòng sông này.

  1. ^  Trong hệ thống ngôn ngữ Jrai - khác với tiếng Việt cả "i" và "y" là hai hình thức chữ viết của cùng một nguyên âm /i/ - tiếng Jrai có 23 phụ âm, trong đó "y"/z/ là phụ âm mặt lưỡi, có khả năng đứng đầu âm tiết, còn "i"/i/ là một nguyên âm hẹp trong 11 nguyên âm. 
  2. ^ Phan Xuân Hòa. Việt Nam gấm vóc. Paris: Institut de l'Asie du Sud-Est, 1960. tr 144.
  3. ^ Thuỷ điện Yaly – Nguồn sáng lớn nhất Tây nguyên
  • [ Xem vị trí trên Google Maps].
1029--nh-m-y-thu-i-n-yaly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)