User Tools

Site Tools


1050--c-i-t-c-la-gi

Cái Tắc là một thị trấn thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Đông giáp xã Đông Phước, huyện Châu Thành.
Tây giáp xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.
Nam giáp xã Long Thạnh và xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.
Bắc giáp xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.

Tân Phú, Tân Phú A, Tân An, Long An, Long An A, Long An B.

Thị trấn Cái Tắc được thành lập năm 2007, trên cơ sở điều chỉnh 1.050,15 ha diện tích tự nhiên và 11.140 người của xã Tân Phú Thạnh.

Cái Tắc có hệ thống giao thông thuận lợi với Quốc lộ 1A, QL61 đi qua địa bàn.

1050--c-i-t-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)