User Tools

Site Tools


1057--karatsu-saga-la-gi

Thành Karatsu nhìn ra thành phố Karatsu

Karatsu (唐津市 Karatsu-shi?, Đường Tân) là một thành phố thuộc tỉnh Saga, Nhật Bản. Khu trung tâm của thành phố Karatsu, không bao gồm các khu mới mở rộng, có dân số 78.386 người.

1057--karatsu-saga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)