User Tools

Site Tools


1090--chamois-thung-l-ng-aosta-la-gi

Chamois là một đô thị tại vùng tự trị thung lũng Aosta phía bắc Ý. Đô thị này có diện tích 14 km², dân số 93 người.. Đô thị này có làng trực thuộc: Caillà, Corgnolaz, Crepin, La Ville, Lago Lod, Liussel, Suis.

Đô thị này giáp các đô thị sau: Antey-Saint-André, Ayas, La Magdeleine, Valtournenche.

1090--chamois-thung-l-ng-aosta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)