User Tools

Site Tools


1094--ph-o-binh-la-gi

Pháo binh là lực lượng tác chiến của quân đội nhiều nước; lực lượng hỏa lực chủ yếu của lục quân, thường được trang bị các loại pháo, tên lửa và súng cối, dùng để sát thương, tiêu diệt các mục tiêu và trực tiếp chi viện hỏa lực cho các lực lượng tác chiến trên mặt đất, mặt nước, có thể chiến đấu hiệp đồng hoặc độc lập.

Các loại binh chủng trong quân đội
  • Quân chủng: Lục quân, Hải quân, Không quân, Phòng không, Biên phòng.
  • Binh chủng thuộc Lục quân: Bộ binh, Tăng-Thiết giáp, Pháo binh, Công binh, Đặc công, Nhảy dù, Xạ thủ bắn tỉa.
  • Binh chủng thuộc Phòng không: Tên lửa phòng không, Pháo phòng không, Radar phòng không,
  • Binh chủng thuộc Không quân Không quân tiêm kích, Không quân oanh tạc, Không quân cường kích.
  • Binh chủng thuộc Hải quân: Hải quân hạm nổi, Hải quân tàu ngầm, Không lực hải quân, Đặc công nước, Thủy quân lục chiến, Radar phòng hải.
  • Binh chủng độc lập: Tác chiến điện tử, Tên lửa chiến lược, Hoá học, Kỵ binh (cũ).
  • Binh chủng trợ chiến phối thuộc: Trinh sát (mặt đất, đường không, đường biển), Thông tin-viễn thông quân sự, Vận tải quân sự, Kỹ thuật quân sự, Quân y, Hậu cần quân sự
1094--ph-o-binh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)