User Tools

Site Tools


1098--imari-saga-la-gi

Bản mẫu:Thông tin khu dân cư Japan Imari (伊万里市 Imari-shi?, Y Vạn Lý) là một thành phố thuộc tỉnh Saga, Nhật Bản. Imari nổi tiếng với sứ Imari, một sản phẩm được sản xuất ở Arita, Saga, được những người châu Âu rất ưa chuộng.

  • Tanaka Masayuki, ca sĩ
1098--imari-saga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)