User Tools

Site Tools


1113--kanzaki-saga-la-gi

Kanzaki (神埼市 Kanzaki-shi?, Thần Kì) là một thành phố thuộc tỉnh Saga, Nhật Bản. Thành phố được thành lập ngày 20 tháng 3 năm 2006 sau khi sáp nhập các thị trấn Kanzaki (cũ) và Chiyoda, và các làng Sefuri, tất cả đều thuộc huyện Kanzaki. Sau khi sáp nhập không còn cấp hành chính làng thuộc tỉnh Saga.

  • Kunen Hermitage
  • Niiyama Shrine
  • Kushida-gū
  • Công viên Niiyama
  • Hōshu-dera
  • Công viên Yoshinogari
  • Di tích Naotori
  • Nhà của Shimomura Kojin
  • Công viên Jirōnomori
  • Lễ hội Chiyoda (堀デーちよだ)
1113--kanzaki-saga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)