User Tools

Site Tools


1130--kashima-saga-la-gi

Kashima (鹿島市 Kashima-shi?, Lộc Đảo) là một thành phố thuộc tỉnh Saga, Nhật Bản.

Kashima nằm cách thành phố Saga khoảng 60 km về phía tây nam, giáp với biển Ariake ở phía đông, Nagasaki phía tây nam.

  • Núi: Núi Kyōga (1076 m), Núi Jōdo (501 m), Núi Kotoji (501 m), Núi Gibi (198 m)
  • Sông: Sông Shiota, sông Kashima, sông Hama, sông Naka
1130--kashima-saga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)