User Tools

Site Tools


1148--s-ng-b-c-c-ng-la-gi

Bắc Cảng (北港溪, Bắc Cảng khê) là một dòng sông tại Đài Loan. Sông có chiều dài là 82 km và diện tích lưu vực đạt 645,21 km². Sông chảy từ núi Chương Hồ thuộc huyện Vân Lâm đến Gia Nghĩa rồi đổ ra eo biển Đài Loan.[1] Do các hoạt động du lịch tại khu vực dãy núi A Lý Sơn ở thượng nguồn cũng như các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, sông Bắc Cảng hiện đang bị ô nhiễm. Khu vực cửa sông Bắc Cảng có hệ thống sinh vật phong phú tại các vùng đất ngập nước, đặc biệt là các loài chim.

 • sông Bắc Cảng:Vân Lâm, Gia Nghĩa
  • Tam Điệp:Khê Khẩu, Gia Nghĩa, Đại Bì, Vân Lâm; Đại Lâm, Dân Hùng, Mai Sơn, Gia Nghĩa
   • Hoa Hưng(Nguyên Danh Đảo Khổng):Khê Khẩu, Đại Lâm, Đại Bì, Mai Sơn, Gia Nghĩa; Đấu Nam, Cổ Khanh, Vân Lâm
   • Trung Lâm:Đại Lâm & Mai Sơn, Gia Nghĩa
   • Ma Viên:Đại Lâm & Mai Sơn, Gia Nghĩa
   • Nam Tĩnh:Mai Sơn, Gia Nghĩa
   • Cửu Khung Khanh:Mai Sơn, Gia Nghĩa
  • Hổ Vĩ:Nguyên Trường, Vân Lâm|Nguyên Trường, Đại Bì, Thổ Khố, Hổ Vĩ, Đấu Nam, Đấu Lục, Đồng Hương, Lâm Nội, Cổ Khanh thuộc Vân Lâm
   • Đại Hồ Khẩu:Đại Bì, Đấu Nam, Vân Lâm, Cổ Khanh thuộc Vân Lâm
   • Thạch Ngưu:Hổ Vĩ, Đấu Nam, Đấu Lục, Cổ Khanh thuộc Vân Lâm
   • Vân Lâm:Đấu Nam, Đấu Lục, Cổ Khanh thuộc Vân Lâm
    • Ba Tiêu:Đấu Lục, Cổ Khanh thuộc Vân Lâm
   • Thạch Lựu Ban:Đấu Lục, Cổ Khanh, Lâm Nội thuộc Vân Lâm
   • Càn khê:Đấu Lục, Lâm Nội thuộc Vân Lâm
1148--s-ng-b-c-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)