User Tools

Site Tools


1156--ayub-khan-la-gi

Muhammad Ayub Khan (tiếng Urdu: محمد ایوب خان), (14 tháng 5 năm 1907 - 19 tháng 4 năm 1974) là một tướng năm sao và sau đó tự bổ nhiệm nguyên soái trong Quân đội Pakistan là trở thành nhà độc tài quân sự đầu tiên, và Chánh quân luật Pakistan, phục vụ như là Tổng thống thứ hai của Pakistan giai đoạn 1958-1969. Ông đã trở thành Tổng tư lệnh Quân đội Pakistan người bản địa đầu tiên năm 1951, và là người trẻ nhất nói chung và tự bổ nhiệm năm sao lĩnh vực trách an ninh ở Pakistan. Từ năm 1947 đến năm 1956, Pakistan là một lãnh thổ tự trị bên trong Khối thịnh vượng chung. Quốc gia này trở thành một nhà nước Cộng hoà năm 1956, nhưng quyền cai trị dân sự đã bị ngừng lại sau một cuộc đảo chính của Tướng Ayub Khan, người nắm chức tổng thống trong giai đoạn 1958–69, một giai đoạn bất ổn bên trong và một cuộc chiến tranh thứ hai với Ấn Độ năm 1965.

1156--ayub-khan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)