User Tools

Site Tools


1174---i-h-c-saga-la-gi

Đại học Saga
Tên bản địa 佐賀大学
Khẩu hiệu Aim at the leap of the further education and research.
Thông tin chung
Loại hình Đại học Công lập quốc gia
Thành lập 1920
Tài trợ N/A
Tổ chức và quản lý
Hiệu trưởng Akira Hasegawa
Vị trí Saga, Nhật Bản

Đại học Saga (佐賀大学 Saga daigaku?); gọi tắt là Sagadai (佐賀大 Sagadai?) hay Sadai (佐大 Sadai?) là một trường đại học ở Saga, Nhật Bản. Trường có 5 khoa với tổng số sinh viên là 7000, Trường có 2 cơ sở, tại Honjo (本庄?)Nabeshima (鍋島?).

    • Heiji Ogawa (Japanese governor)
    • Hiroshi Tanaka (Researcher)
    • Kozueko Morimoto (Cartoonist)

 etc.

1174---i-h-c-saga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)