User Tools

Site Tools


1175--s-ng-b-t-ch-ng-la-gi

Bát Chưởng (tiếng Trung: 八掌溪; bính âm: Bāzhǎng Xī; Wade–Giles: Pā-chǎng Hsī, Bát Chưởng khê) là một dòng sông tại Đài Loan. Sông là ranh giới tự nhiên giữa Đài Nam và Gia Nghĩa. Sông khởi nguồn tại hồ Phấn Khởi trên dãy núi A Lý Sơn có độ cao 1940 mét so với mực nước biển. Dòng sông được người Nhật đổi tên thành Bát Chưởng từ năm 1926.[1]

  1. ^ 《山川名改稱ノ件》,府報第二千三百八十八號,臺灣總督府
1175--s-ng-b-t-ch-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)