User Tools

Site Tools


1179--aviano-la-gi

Aviano là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Pordenone trong vùng tự trị Friuli-Venezia Giulia nước Ý. Đô thị Aviano có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 8750 người. Đô thị này có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

1179--aviano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)