User Tools

Site Tools


1222--indent-unix-la-gi

GNU indent
Thiết kế bởi David Ingamells, Carlo Wood, Joseph Arceneaux, Jim Kingdon, John Bridges
Phát triển bởi FSF
Phiên bản ổn định

2.2.10 / 11 tháng 3, 2008; 10 năm trước

Tình trạng phát triển Inactive?
Được viết bằng C
Hệ điều hành Đa nền tảng
Thể loại công cụ định dạng mã nguồn
Giấy phép Giấy phép Công cộng GNU
Trang mạng http://www.gnu.org/software/indent/

indent là một tiện ích Unix có thể chuyển đổi các kiểu sắp chữ trong văn bản mã C và C++ sang một kiểu sắp và phong cách viết mã do người dùng định nghĩa. Cần có kinh nghiệm khi làm việc với C++.

Mục lục

 • 1 Sử dụng
 • 2 GNU indent
 • 3 GUI
 • 4 Đọc thêm
 • 5 Tham khảo
 • 6 Liên kết ngoài

Giao diện dòng lệnh:

indent -st -bap -bli0 -i4 -l79 -ncs -npcs -npsl -fca -lc79 -fc1 -ts4 SomeFile.c

indents SomeFile.c sẽ tạo ra một bản mã có kiểu BSD/Allman cùng nội dung và ghi ra thiết bị đầu ra chuẩn.

GNU indent là phiên bản Dự án GNU của indent. Trong đó kiểu mặc định là kiểu GNU.

 • UniversalIndentGUI
 • Astyle
 • BCPP
 • GreatCode
 • Uncrustify
 • GNU indent Homepage
 • Linuxmanpages.com The program's manpage
1222--indent-unix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)