User Tools

Site Tools


1224--hertfordshire-la-gi

Hertfordshire ( /ˈhɑrtfərdʃɪər/ hoặc /ˈhɑrfərdʃər/; abbreviated Herts)Hertfordshire là một hạt nghi lễ của Anh không giáp biển, giáp vùng đô thị Đại Luân Đôn ở phía nam, Buckinghamshire (phía tây), Bedfordshire (bao gồm cả các cơ quan đơn nhất của Luton, Trung Bedfordshire ở phía bắc), Cambridgeshire (ở phía bắc phía đông) và Essex (phía đông). Hạt có diện tích km2, dân số người. Thủ phủ hạt đóng ở Hertford.

1224--hertfordshire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)