User Tools

Site Tools


1225--castel-san-giovanni-la-gi

Castel San Giovanni là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Piacenza trong vùng Emilia-Romagna nước Ý. Đô thị Castel San Giovanni có diện tích 44 ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 12.743 người. Đô thị này có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Bosco Tosca, Creta, Fontana Pradosa, Ganaghello, Pievetta, Campo d'oro. Các đô thị giáp ranh:

1225--castel-san-giovanni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)