User Tools

Site Tools


1244--l-i-hi-u-la-gi

Lái Hiếu là một phường thuộc thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Phường Lái Hiếu có diện tích 8,16 km², dân số năm 2005 là 9826 người,[1] mật độ dân số đạt 1204 người/km².

Đông giáp phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bãy.
Tây và Nam giáp huyện Phụng Hiệp
Bắc giáp phường Ngã Bảy và xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bãy.
  1. Bệnh viện đa khoa khu vực Ngã Bảy.
  2. Trường THPT Lê Quý Đôn
  3. Nhà hàng Bát Đạt

Phường Lái Hiếu được thành lập ngày 26/07/2005 trên cơ sở 357,99 ha diện tích tự nhiên và 7.160 người của thị trấn Phụng Hiệp, 338,38 ha diện tích tự nhiên và 1.996 người của xã Phụng Hiệp, 120 ha diện tích tự nhiên và 670 người của xã Tân Phước Hưng.

Bản mẫu:Danh sách phường, xã thuộc thị xã Ngã Bảy

1244--l-i-hi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)