User Tools

Site Tools


1245--salzano-la-gi

Salzano là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Venezia trong vùng Veneto miền bắc nước Ý. Đô thị Salzano có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 11.797 người. Đô thị Salzano có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

1245--salzano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)