User Tools

Site Tools


1248--orkhon-t-nh-la-gi

Orkhon (tiếng Mông Cổ: Орхон аймаг) là một trong 21 animag (tỉnh) của Mông Cổ, nằm tại phía bắc của đất nước. Tỉnh lị là Erdenet. Tên của tỉnh bắt nguồn từ sông Orkhon.

Orkhon được tách ra từ tỉnh Bulgan vào năm 1994, để thành lập một thực thể mới với thủ phủ là Erdenet, trước đây vốn là một đô thị tự trị cấp trung ương.

Sum của Orkhon Aimag[1][2]
Sum Tiếng Mông Cổ Diện tích
km²
Dân số
(2004)
Dân số
(2006)
Dân số
(2008)
Dân số
(2009)[3]
Density
/km²
Bayan-Öndör* Баян-Өндөр 208,0 80.858 83.160 86.866 88.046 423,30
Jargalant Жаргалант 635,6 2.733 3.125 3.009 3.166 4,98

* - Bao gồm tỉnh lị Erdenet

1248--orkhon-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)