User Tools

Site Tools


1252--s-n-bay-dalanzadgad-la-gi

Eznis Airways tại sân bay Dalanzadgad

Sân bay Dalanzadgad (IATA: DLZ, ICAO: ZMDZ) là một sân bay công cộng nằm tại Dalanzadgad, tỉnh lị của tỉnh Ömnögovi tại Mông Cổ.

Sân bay Dalanzadgad được phân loại là một sân bay quốc tế, song trên thực tế không có một tuyến bãy nào vượt khỏi phạm vi Mông Cổ.[1]

1252--s-n-bay-dalanzadgad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)