User Tools

Site Tools


1259--hi-p-th-nh-ng-b-y-la-gi

Hiệp Thành (Phường)
Phường
Địa lý
Diện tích 1.225,18 ha
Dân số (2006)  
 Tổng cộng 11.049 người
Dân tộc Kinh, Khmer
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Vùng Tây Nam Bộ
Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Ngã Bảy
Thành lập 2006

Hiệp Thành là phường của thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Đông giáp xã Đại Hải, huyện Kế Sách,tỉnh Sóc Trăng.
Tây giáp phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy.
Nam giáp huyện Phụng Hiệp.
Bắc giáp phường Ngã Bảy và xã Đại Thành, thị xã Ngả Bảy.

Bí thư ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch ông Nguyễn Thanh Hiểu (2010-).

Phường Hiệp Thành có 1.225,18 ha diện tích tự nhiên và 11.049 người (năm 2006).

Đơn vị hành chính Phường Hiệp Thành có 8 khu vưc gồm: khu vưc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

  1. Công an thị xã Ngã Bảy (đang xây dựng).
  2. Chợ phường Hiệp Thành.
  3. Nhà máy đường Phụng Hiệp.

Phường Hiệp Thành được thành lập ngày 26/07/2005 trên cơ sở 828,57 ha diện tích tự nhiên và 8.632 người của thị trấn Phụng Hiệp, 296,61 ha diện tích tự nhiên và 1.917 người của xã Đại Thành, 100 ha diện tích tự nhiên và 500 người của xã Tân Phước Hưng.

1259--hi-p-th-nh-ng-b-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)