User Tools

Site Tools


1264--new-iberia-louisiana-la-gi

New Iberia, Louisiana là một thành phố thuộc quận Iberia, Louisiana trong tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số người.

1264--new-iberia-louisiana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)