User Tools

Site Tools


1273--hi-p-l-i-la-gi

Hiệp Lợi
Địa lý
Diện tích 1.515,73 ha
Dân số (2006)  
 Tổng cộng 7.986 người
Dân tộc Kinh, Khmer
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Vùng Tây Nam Bộ
Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Ngã Bảy
Thành lập 2006
Chính quyền  
 Chủ tịch UBND Huỳnh Ngọc Tấn
 Trụ sở UBND Ấp Xẻo Vong B, Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang

Hiệp Lợi là xã của thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Đông giáp xã Đại Thành, thị xã Ngã Bãy.
Tây giáp huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bãy.
Nam giáp các phường Lái Hiếu và phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bãy.
Bắc giáp xã Đại Thành, thị xã Ngã Bãy.

Xã Hiệp Lợi có 1.515,73 ha diện tích tự nhiên và 7.986 người (năm 2006).

Xã Hiệp Lợi được thành lập ngày 26/07/2005 trên cơ sở 1.515,73 ha diện tích tự nhiên và 7.986 người của xã Phụng Hiệp.

1273--hi-p-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)