User Tools

Site Tools


1295--m-h-ng-phan-rang-th-p-ch-m-la-gi

Mỹ Hương là một phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

  • Trường Tiểu học Mỹ Hương
  • Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng - đường Thống Nhất, phường Mỹ Hương
  • Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi - đường 21 tháng 8, phường Mỹ Hương
  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận - đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận - đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương
  • Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Ninh Thuận - đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương
  • Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận - đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương
1295--m-h-ng-phan-rang-th-p-ch-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)