User Tools

Site Tools


1330--s-n-bay-ulaangom-la-gi

Sân bay Ulaangom (IATA: ULO, ICAO: ZMUG) là một sân bay nằm cách 1.5 km về phía đông nam của Ulaangom, một thành phố thuộc tỉnh Uvs tại Mông Cổ. Sân bay phục vụ 14.669 lượt hành khách vào năm 2001.[cần dẫn nguồn] Việc xây dựng sân bay mới với một đường băng được lát đá bắt đầu vào tháng 2 năm 2007.

1330--s-n-bay-ulaangom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)