User Tools

Site Tools


1347--westerstetten-la-gi

Westerstetten là một đô thị ở huyện Alb-Donau ở bang Baden-Württemberg thuộc nước Đức. Đô thị này có diện tích km², dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2006 là người.

Bản mẫu:Đô thị của Alb-Donau

1347--westerstetten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)