User Tools

Site Tools


1372--govis-mber-t-nh-la-gi

Govisümber (tiếng Mông Cổ: Говьсүмбэр, có nghĩa là Gobi-""Sumber"" sử thi Núi) là một trong 21 aimag (tỉnh) của Mông Cổ. Tỉnh nằm tại khu vực trung tâm của đất nước. Tỉnh lị là Choir.

Các sum của Govisümber
Sums của Govisümber[1]
Sum Tiếng Mông Cổ Dân số (2003) Dân số (2008) Diện tích (km²) Mật độ (/km²) Dân số
trung tâm sum
(2002) [2]
Bayantal Баянтал 838 851 916,06 0,92 120
Shiveegovi Шивээговь 2.685 2.745 857,55 3,20 1,800
Sümber Сүмбэр 8.996 9.719 3768,19 2,58 7.998 * (2006[3])

* - Bao gồm tỉnh lị Choir

1372--govis-mber-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)