User Tools

Site Tools


1394--ia-mr-n-la-gi

Ia Mrơn là một xã thuộc huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã có diện tích 32,27 km², dân số năm 1999 là 8362 người,[1] mật độ dân số đạt 259 người/km².

Xã nằm ở trung tâm của huyện, phía Nam giáp với xã Kim Tân, phía Tây Nam giáp với xã Ia Yeng, phía Bắc giáp với xã Ia Trok, phía Đông được bao bọc bởi sông Pa.

Xã có trường THCS Phan Bội Châu.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Ia Pa

1394--ia-mr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)