User Tools

Site Tools


1411--s-n-bay-clermont-ferrand-auvergne-la-gi

Sân bay Clermont-Ferrand Auvergne (mã sân bay IATA:, mã sân bay ICAO:) là một sân bay phục vụ thành phố trong tỉnh thuộc vùng của Pháp. Sân bay có đường băng bằng asphalt bê tông dài mét.

1411--s-n-bay-clermont-ferrand-auvergne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)