User Tools

Site Tools


1422--th-nh-h-i-phan-rang-th-p-ch-m-la-gi

Thành Hải là một xã thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Vị trí địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Diện tích, dân số[sửa | sửa mã nguồn]

  • Diện tích: 9,37 km²
  • Dân số: 5.805 người (2001)
  • Mật độ dân số: 620 người/km²

Xã Thành Hải được thành lập theo quyết định số 104-CP của Hội đồng Chính phủ được ban hành ngày 13/3/1979 trên cơ sở các thôn Lương Cách và Tân Hội của xã Hộ Hải, các thôn Công Thành và Thành Ý của xã Xuân Hải và thôn Đài Sơn của thị trấn Phan Rang. Lúc bấy giờ, xã Thành Hải trực thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Thuận Hải[1].

Ngày 1/9/1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định số 45-HĐBT về việc chia hai huyện An Sơn và Ninh Hải thành thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước thuộc tỉnh Thuận Hải. Theo đó, thôn Lương Cách của xã được chuyển trở lại cho xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải quản lý và xã Thành Hải (mới) trực thuộc thị xã Phan Rang - Tháp Chàm[3].

Thôn Đài Sơn tách khỏi xã Thành Hải và cùng với một phần phường Thanh Sơn lập thành phường Đài Sơn thuộc thị xã Phan Rang - Tháp Chàm theo nghị định số 99/2001/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/12/2001[4].

  • Cụm công nghiệp Thành Hải
  • Trường Tiểu học Thành Hải 1
  • Trường Tiểu học Thành Hải 2
1422--th-nh-h-i-phan-rang-th-p-ch-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)