User Tools

Site Tools


1426--torrington-connecticut-la-gi

Torrington, Connecticut (Tố Linh, Khang Châu) là một thành phố thuộc quận quận trong tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 36,383 người.

1426--torrington-connecticut-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)