User Tools

Site Tools


1432--minturno-la-gi

Minturno là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Latina trong vùng Lazio nước Ý. Đô thị Minturno có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 18.366 người. Đô thị này có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

1432--minturno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)