User Tools

Site Tools


1434--zavkhan-t-nh-la-gi

Zavkhan (tiếng Mông Cổ: Завхан) là một trong 21 aimag (tỉnh) của Mông Cổ, nằm tại phía tây của đất nước. Tỉnh lị là Uliastai. Tên của tỉnh bắt nguồn từ dòng sông Zavkhan.

Tỉnh Zavkhan bắt đầu ngừng tăng trưởng dân số từ năm 1994, khi số người di cư ra khỏi địa bàn tỉnh là khoảng. 40.000 trong thời kỳ 1995-2005, khiến cho dân số tỉnh trở lại mức năm 1979.

Dân số Zavkhan[1][2][3][4][5][6]
1956 1960 1963 1969 1975 1979 1981 1989 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2005 2008
55.100 61.000 60.000 70.800 76.000 79.800 81.700 88.500 91.960 102.834 103.150 102.341 100.905 87.686 83.516 78.668 76.614

Năm 2005, tỉnh có 2,1 triệu đầu gia súc, trong đó có 1,03 triệu con cừu, 861.000 dê, 107.000 bò và bò Tây Tạng, 101.000 ngựa, và 6.300 lạc đà hai bướu.[7]

Sân bay Uliastai cũ có hai đường băng không lát đá và nằm gần thành phố, nhưng hiện nó không còn hoạt động đều đặn. Năm 2002, sân bay Donoi (hay còn gọi là "sân bay Uliastai mới") hình thành với một đường băng không lát đá nằm cách tỉnh lị 25 km về phía tây và có các chuyến bay định kỳ nối với Ulan Bator.

* - Tỉnh lị

1434--zavkhan-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)