User Tools

Site Tools


1450--c-ng-h-a-v-b-n-la-gi

Cộng Hòa
Địa lý
Diện tích 7,26 km²
Dân số  
 Tổng cộng 5.561 người
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Nam Định
Huyện Vụ Bản

Cộng Hòa là một xã thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Mục lục

  • 1 Địa lý - Hành chính
  • 2 Giao thông
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

Địa giới hành chính xã phía Đông giáp xã Trung Thành; phía Bắc giáp các xã Hợp Hưng, Hiển Khánh; phía Tây giáp xã Minh Tân; phía Nam giáp xã Kim Thái.

Diện tích toàn xã là 7,26 km² với dân số 5.561 người.

Trục Quốc lộ 38B nối từ Hải Dương đến Ninh Bình đi qua địa bàn xã.

1450--c-ng-h-a-v-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)